17 października 2022

Gwaracje/Reklamacje

GWARANCJA/REKLAMACJE

  • Okres gwarancji na produkty MSJ to 2 lata i jest liczony od daty wystawienia faktury.
  • Towar uszkodzony fizycznie nie podlega odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
  • Reklamowany towar trzeba wysłać na adres siedziby firmy z dopiskiem DZIAŁ SERWIS oraz poprawnie wypełnionym FORMULARZEM REKLAMACYJNYM, który jest dostępny na stronie LINK lub biurze SPRZEDAJĄCEGO.
  • KAMERY NA SERWIS PROSZĘ PRZESYŁAĆ W KOMPLETNEJ ZABUDOWIE Z WIDOCZĄ NAKLEJKĄ MODELU I NUMERU SERYJNEGO. W PRZECIWYM RAZIE KAMERY NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE W ZAKRESIE PRAC OBEJMUJĄCYCH WARUNKI GWARANCJI.
  • Wszystkie produkty wysyłane na serwis powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami w transporcie.
  • Czas na rozpatrzenie reklamacji do 10 dni.
  • Po rozpoznaniu usterki klient jest informowany o terminie naprawy.
  • Naprawiony towar jest wysyłany na koszt SPRZEDAJĄCEGO.
  • SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za błędną instalację lub nieprawidłowe zastosowanie produktów.

6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń towaru wynikających z działania czynników zewnętrznych, zanieczyszczenia, celowych działań osób trzecich, uszkodzeń chemicznych i termicznych;
– uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń takich jak: pożary, powodzie, gwałtowne wahania napięcia, wyładowania atmosferyczne;
– usterek w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub nie stosowania się do instrukcji obsługi;
– towarów, w którym SERWIS stwierdzi dokonanie zmian samodzielnie przez osoby trzecie;
– uszkodzeń powstałych podczas nieprawidłowego montażu, instalacji lub konserwacji;
– wad powstałych w skutek usterek mechanicznych;
– uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania nieodpowiednich narzędzi.