1 września 2016

Warunki współpracy

WARUNKI WSPÓŁPRACY

1.ZAMÓWIENIA

  • Składanie zamówień

Zamówienia można składać na adres email zamowienia@msjvision.pl, u opiekuna handlowego, telefonicznie 22 674 04 10, lub osobiście w siedzibie firmy pod adresem:
MSJ Solutions sp. z o.o.
ul. Modlińska 204
03-119 Warszawa

  • Realizacja zamówień

W przypadku złożenia zamówienia do godziny 14:30 i otrzymania potwierdzenia od zleceniobiorcy, zamówienie jest realizowane tego samego dnia. W przypadku zamówień nietypowych zleceniodawca jest informowany o przybliżonym terminie realizacji. Dokładamy wszelkich starań aby maksymalny czas realizacji nie przekraczał 48 godzin. W ekstremalnych przypadkach SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji do dwóch tygodni.

  • Anulowanie zamówienia

Rezygnacje z zamówienia dokonujemy przez wysłanie informacji na adres email zamowienia@msjvision.pl lub u opiekuna handlowego, telefonicznie 22 674 04 10 oraz w siedzibie firmy. Anulowanie zamówienia jest nie możliwe w przypadku kiedy towar jest już w trakcie dostawy.

2. DOSTAWA

Transport zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Zamówienia złożone do godziny 14:30 i potwierdzone u zleceniobiorcy są wysyłane tego samego dnia z dostawą na następny dzień z wyjątkiem soboty i niedzieli. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność za towar do chwili wydania go kurierowi lub klientowi jeżeli towar jest odbierany osobiście. Obowiązkiem ZAMAWIAJĄCEGO jest sprawdzenie stanu jakości przesyłki i ilości towaru oraz potwierdzić przyjęcie towaru odpowiednią adnotacją na liście przewozowym. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu przez firmę kurierską ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do sporządzenia wraz z przewoźnikiem protokołu uszkodzenia bezpośrednio po odebraniu paczki. SPRZEDAJĄCY również powinien być poinformowany o zaistniałej sytuacji.  Przy zamówieniu powyżej 1000 zł netto koszt transportu pokrywa SPRZEDAWCA, w przeciwnym razie koszt wysyłki wynosi 15,50 zł netto.

3. ZWROT TOWARU

W świetle obowiązujących przepisów towar zakupiony przez firmę na fakturę Vat nie podlega zwrotowi. Jednak ze względu na  przyjętą politykę nastawioną na potrzeby klienta firmę MSJ Vision dopuszczamy zwroty, po wcześniejszym ustaleniu i zaakceptowaniu przez opiekuna handlowego. Bez wcześniejszych ustaleń towar zwrócony zostanie odesłany na kosz ZAMAWIAJĄCEGO.   KUPUJĄCY zgłaszając towar do zwrotu musi pamiętać, że towar nie może być zakupiony powyżej 14 dni. Zwracany towar nie może mieć śladów użytkowania i być zapakowany w oryginalne opakowania. Produkty sprowadzane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

Przy pierwszym zamówieniu KUPUJĄCY musi przesłać dokumenty firmowe tj. NIP, REGON, Wpis do Ewidencji Gospodarczej, KRS. Każdy firma , która wypracowała historię handlową (min. 3 zakupy), ma prawo ubiegać się o odroczony termin płatności. W przypadku regularnych zaległość w dokonywaniu opłat przez KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY ma prawo wstrzymać termin płatności do czasu uregulowania należności.   W sytuacji utrudnionego kontaktu z DŁUŻNIKIEM, SPRZEDAJĄCY ma prawo przekazać dług firmie windykacyjnej oraz zgłoszenie DŁUŻNIKA do KRD. Każde zamówienie z odroczonym terminem płatności musi byś w formie pisemnej np. przez wysłanie wiadomości email.

5. GWARANCJA/REKLAMACJE

  • Okres gwarancji na produkty MSJ to 2 lata i jest liczony od daty wystawienia faktury.
  • Towar uszkodzony fizycznie nie podlega odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
  • Reklamowany towar trzeba wysłać na adres siedziby firmy z dopiskiem DZIAŁ SERWIS oraz poprawnie wypełnionym FORMULARZEM REKLAMACYJNYM, który jest dostępny na stronie LINK lub biurze SPRZEDAJĄCEGO.
  • KAMERY NA SERWIS PROSZĘ PRZESYŁAĆ W KOMPLETNEJ ZABUDOWIE Z WIDOCZĄ NAKLEJKĄ MODELU I NUMERU SERYJNEGO. W PRZECIWYM RAZIE KAMERY NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE W ZAKRESIE PRAC OBEJMUJĄCYCH WARUNKI GWARANCJI.
  • Wszystkie produkty wysyłane na serwis powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami w transporcie.
  • Czas na rozpatrzenie reklamacji do 10 dni.
  • Po rozpoznaniu usterki klient jest informowany o terminie naprawy.
  • Naprawiony towar jest wysyłany na koszt SPRZEDAJĄCEGO.
  • SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za błędną instalację lub nieprawidłowe zastosowanie produktów.

6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń towaru wynikających z działania czynników zewnętrznych, zanieczyszczenia, celowych działań osób trzecich, uszkodzeń chemicznych i termicznych;
– uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń takich jak: pożary, powodzie, gwałtowne wahania napięcia, wyładowania atmosferyczne;
– usterek w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub nie stosowania się do instrukcji obsługi;
– towarów, w którym SERWIS stwierdzi dokonanie zmian samodzielnie przez osoby trzecie;
– uszkodzeń powstałych podczas nieprawidłowego montażu, instalacji lub konserwacji;
– wad powstałych w skutek usterek mechanicznych;
– uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania nieodpowiednich narzędzi.

7. WARUNKI WYPOŻYCZENIA URZĄDZEŃ NA TESTY
Klient ma możliwość wypożyczenia produktów na czas nie dłuższy niż 14 dni. W sytuacji braku zwrotu wypożyczonego towaru do 14 dni, klient zobowiązany jest do zapłaty za wypożyczony sprzęt na podstawie faktury VAT. Termin można wydłużyć po wcześniejszych ustaleniach z opiekunem handlowym. Zwrócony towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowania i nie posiadać jakichkolwiek śladów użytkowania.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Montaż urządzeń powinien wykonywać wyspecjalizowany pracownik;
– niniejsze Ogólne Warunki Współpracy Handlowej są integralną częścią umowy handlowej;
– W przypadku uwarunkowań nie ujętych w Ogólnych Warunkach Współpracy Handlowej stosowane będą przepisy Kodeksu Handlowego oraz prawa polskiego.